Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016. 

Etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilökuntayhdistys JHL 117 ry käsittelee tehtävänsä hoitamiseksi muun muassa jäsenistön sekä asiakassuhteessa olevien henkilötietoja.

Yhdistyksen tehtäviensä hoitamiseksi keräämät henkilötiedot muodostavat henkilötietolain (523/1999) mukaisia henkilörekisterejä.

Yhdistyksen rekisteri- ja tietosuojaselosteet, henkilötietojen käsittelyyn liittyvä toimintamalli sekä julkaisulupaan liityvä lomake on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla.